Regionale Energiestrategie

Home > Inwoners > Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

In Noordoost Brabant werken we aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar.