Samen tegen ondermijnende criminaliteit

Home > Inwoners > Samen tegen ondermijnende criminaliteit

Samen tegen ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Van Soest verstuurde onderstaande oproep per brief aan inwoners van de gemeente Boxmeer. Deze brief is huis aan huis verspreid, behalve bij woningen met een nee/nee sticker.

Beste inwoner,

Georganiseerde criminaliteit lijkt ver van ons bed, maar is soms toch dichterbij dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij in uw wijk; een xtc-lab in een leegstaande loods, een buurman die in een dure auto rijdt, terwijl u weet dat hij geen baan heeft, of een ondernemer of bestuurder die wordt bedreigd. Vaak gaat het om criminaliteit die niet meteen zichtbaar is. Bijvoor­beeld omdat het achter gesloten deuren gebeurt of onder de dekmantel van een schijnbaar legale organisatie. We noemen deze vormen 'ondermijnende criminaliteit', omdat ze bestaande maatschappelijke structuren ondermij­nen, omdat ze onze waarden en normen aantasten en onze veiligheid bedreigen. Dat raakt ook u als inwoner.

Samen aanpakken

Door nauwe samenwerking pakken we deze vormen van ondermijnende criminaliteit aan. Dat doen we niet alleen samen met de politie en het Openbaar Ministerie, maar bijvoorbeeld ook met de belastingdienst, woningcorporaties en onze buurgemeenten. Samen vormen we één front en boeken we resultaten. Ook u kunt ons daarbij helpen!

Drugscriminaliteit

Drugscri­minaliteit is de meest bekende vorm van ondermijnende criminaliteit. In zogenaamde 'drugspan­den' is vaak sprake van een gevaarlijke situa­tie. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor buren en omwonenden. Vaak wordt illegaal stroom afgetapt, waardoor brandgevaar ontstaat. Maar liefst één op de vijf woningbran­den ontstaat door hennepteelt. Verder zor­gen drugspanden vaak voor overlast door lekkages, risico’s voor de volksgezondheid, stankoverlast  en stroomstoringen.

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vragen we u het volgende:

Wees alert

Ziet, hoort of ruikt u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is? Aarzel dan niet en maak er melding van. Wees opmerkzaam en alert, zeker als u werkzaam bent in een branche die extra risico’s loopt, zoals de horeca, makelaardij, autohandel of agrarische sector.

Waar melden?

  • Bij de politie via telefoonnummer 0900-8844
  • Bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.
  • Via www.boxmeer.nl/melding

Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Je bent een held, als je meldt! Zo houden we Boxmeer samen veilig.

Met vriendelijke groet,

handtekening

Burgemeester K.W.Th. van Soest