Toegankelijkheidsverklaring themawebsites gemeente Boxmeer

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring themawebsites gemeente Boxmeer

Toegankelijkheidsverklaring themawebsites gemeente Boxmeer

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2020

Gemeente Boxmeer is (mede)opdrachtgever van meerdere websites. Voor een aantal websites is een specifieke toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op de desbetreffende website. De overige websites zijn nog niet getoetst op toegankelijkheid. Zodoende is niet bekend in hoeverre ze voldoen aan de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring is van toepassing op de volgende websites:

Naam

Omschrijving

Link

Begroting online

Financiële informatie 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/

CJG Land van Cuijk

Informatie Centrum jeugd en gezin Land van Cuijk

https://www.cjglandvancuijk.nl/

Companywebcast Boxmeer

Uitzenden van raadsvergaderingen

https://channel.royalcast.com/gemeenteboxmeer/

DR Peelen

Informatie over Dr Peelencultuurprijs

https://www.drpeelen.nl

HistoryBox Boxmeer

Historische informatie

https://boxmeer.historybox.nl/

Kavelkaarten

Informatie over bouwkavels

https://www.kavelkaarten.nl/

Kermis Boxmeer

Informatie over Kermis in gemeente Boxmeer

https://www.kermisboxmeer.nl

Lange termijn agenda

Managementinformatie

https://boxmeer.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=1

Mijn meldingen

Meldingen over leefomgeving

https://mijn-melding.nl/boxmeer_new/viewer.php

Ons Thuus

Informatie over Onsthuus

https://onsthuus.nl/

Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Informatie Rekenkamercommissie voor Land van Cuijk

https://www.rkc-lvc.nl/

Samen onderweg naar een nieuwe gemeente

Herindelingswebsite

https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/

Verkiezingen Boxmeer

Informatie over verkiezingen

https://verkiezingen.boxmeer.nl/

Website Sterckwijck

Informatie over Sterckwijck

https://www.sterckwijck.boxmeer.nl/

Werk in uitvoering Gis informatie

Informatie over werk in uitvoering

https://www.gisboxmeer.nl/werkinuitvoering/

WOZ portaal gemeente Boxmeer

Informatie over de WOZ

https://wozportaal.boxmeer.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f

Deze websites hebben vaak verschillende opdrachtgevers en uitvoerders. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden waarbij meerdere opdrachtgevers samenwerken. Het is daarom complex maatwerk om hiervoor besluiten en acties te ondernemen.

We zijn ons bewust van de wettelijke verplichting om per 23 september 2020 aan de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid te voldoen. Dit leidt in onze praktijk helaas tot een onevenredige last. Onze gemeente houdt eind 2021 op te bestaan en wordt onderdeel van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Dat betekent dat wij in de komende periode gaan beoordelen welke websites blijven bestaan en in welke vorm. Wij investeren onze tijd, aandacht en middelen nu dus vooral in de ontwikkeling van toegankelijke digitale dienstverlening en communicatie voor de nieuwe gemeente. De te verwachten voordelen van toepassing van de richtlijnen op websites die eind 2021 waarschijnlijk worden opgeheven of sterk aangepast, staan niet in verhouding tot de benodigde organisatorische of financiële inspanning op dit moment.