Toegankelijkheidsverklaringen

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaringen

De gemeente Boxmeer streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

U vindt hier een overzicht met websites waarvoor de gemeente Boxmeer verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Naam Omschrijving Link Toegankelijkheidsverklaring
Boxmeer.nl Gemeentelijke website https://www.boxmeer.nl/  Ga naar verklaring
Afsprakensysteem gemeente Boxmeer Afsprakenmodule

https://qw-boxmeer.nl.qmatic.cloud/qwebbook/index.html#/

 Ga naar verklaring
Afval Aanbieden Informatie over afval in Land van Cuijk

https://www.afvalaanbieden.nl/

Ga naar verklaring
Begroting online Financiële informatie 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
CJG Land van Cuijk Informatie Centrum jeugd en gezin Land van Cuijk

https://www.cjglandvancuijk.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Companywebcast Boxmeer Uitzenden van raadsvergaderingen

https://channel.royalcast.com/gemeenteboxmeer/

Ga naar verklaring themawebsite
DR Peelen Informatie over Dr Peelencultuurprijs

https://www.drpeelen.nl

Ga naar verklaring themawebsite
HistoryBox Boxmeer Historische informatie

https://boxmeer.historybox.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Kavelkaarten Informatie over bouwkavels

https://www.kavelkaarten.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Kermis Boxmeer Informatie over Kermis in gemeente Boxmeer

https://www.kermisboxmeer.nl

Ga naar verklaring themawebsite
Lange termijn agenda Managementinformatie

https://boxmeer.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=1

Ga naar verklaring themawebsite
Mijn meldingen Meldingen over leefomgeving

https://mijn-melding.nl/boxmeer_new/viewer.php

Ga naar verklaring themawebsite
Ons Thuus Informatie over Onsthuus

https://onsthuus.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Raadsinformatie gemeente Boxmeer Raadsinformatiesysteem

https://ris.ibabs.eu/raad-boxmeer/

Ga naar verklaring
Rekenkamercommissie Land van Cuijk Informatie Rekenkamercommissie voor Land van Cuijk

https://www.rkc-lvc.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Samen onderweg naar een nieuwe gemeente Herindelingswebsite

https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Verkiezingen Boxmeer Informatie over verkiezingen

https://verkiezingen.boxmeer.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Website Sterckwijck Informatie over Sterckwijck

https://www.sterckwijck.boxmeer.nl/

Ga naar verklaring themawebsite
Werk in uitvoering Gis informatie Informatie over werk in uitvoering

https://www.gisboxmeer.nl/werkinuitvoering/

Ga naar verklaring themawebsite
WOZ portaal gemeente Boxmeer Informatie over de WOZ

https://wozportaal.boxmeer.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f

Ga naar verklaring themawebsite