Trouwlocaties

Home > Inwoners > Trouwlocaties

Trouwlocaties

U kunt in de gemeente Boxmeer op een door u gekozen locatie trouwen.

De voorwaarden die aan een trouwlocatie worden gesteld zijn:

  • de beheerder/eigenaar van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking ter beschikking aan het gemeentehuis;
  • gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis;
  • de locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting openbaar en voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn, ook voor mindervaliden;
  • indien de beheerder/hoofdbewoner een vergoeding vraagt voor de locatie zijn deze kosten in het geheel voor het bruidspaar;
  • de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet kunnen beschikken over een tafel, stoelen en voldoende verlichting;
  • de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid, goede smaak en moet algemeen maatschappelijk aanvaardbaar zijn;
  • de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.

Indien de huwelijksvoltrekking op een andere locatie dan het gemeentehuis zal plaatsvinden zorgt u zelf voor toestemming van de beheerder/hoofdbewoner en overlegt u de overeenkomst voor een huwelijk of partnerschapsregistratie op locatie. U kunt deze aan de rechterzijde downloaden.