Hoeveel getuigen moeten aanwezig zijn bij een huwelijk?

Home > Inwoners > Veelgestelde vragen over huwelijk en partnerschap > Hoeveel getuigen moeten aanwezig zijn bij een huwelijk?

Hoeveel getuigen moeten aanwezig zijn bij een huwelijk?

Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap moeten ten minste 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Zij moeten meerderjarig zijn en mogen niet onder curatele staan. Verder worden aan getuigen geen eisen gesteld.