Waar wordt nu aan de weg gewerkt?

Home > Inwoners > Waar wordt nu aan de weg gewerkt?

Waar wordt nu aan de weg gewerkt?

Boxmeer

Jacob de Kerlestraat/Veerstraat en Weijerpark/Weijergracht

Van half juli tot half december zijn er werkzaamheden in deze omgeving om wateroverlast bij hevige regenval in de omliggende wijken tegen te gaan.

  • Van half september tot half november worden de verdere werkzaamheden in de Jacob de Kerlestraat opgepakt, zoals de inrichting van een groenstrook.
  • De straat is in deze periode afgesloten. De Veerstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Jacob de Kerlestraat, is in deze periode eveneens (tijdelijk) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.
  • Van 30 augustus tot begin december zijn er werkzaamheden aan het park en de gracht. In deze periode wordt het Weijerpark, afgesloten. Ook wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld op de Raetsingel tussen de aansluiting met Burgemeester Hengstplein en het Weijerplein.
  • Per 4 oktober 2021 zal er 1-richtingverkeer ingesteld worden op de Raetsingel tussen het Burg. Hengstplein en het Weijerplein.
  • Vanaf begin november wordt de waterberging in de eendenwei aangelegd. Dit duurt zo’n 3 weken.

Bocstraat

  • Vanaf week 45 (2021) wordt gestart met de reconstructie van de Bocstraat. Er wordt gestart op de ventweg van de Bocstraat. Tijdens fase 1 is de Bocstraat open voor alle verkeer. Vanaf fase 2 is de weg deels afgesloten en zijn er omleidingen.

Maashees

  • Vanaf maandag 11 oktober wordt door de gemeente Venray gestart met werkzaamheden op de Maasheseweg (verlengde van de Mgr. Geurtsstraat). Tijdens deze werkzaamheden worden er drie Verkeersplatau’s aangelegd en getrapte fietsoversteken op de kruising met de Sint Jozeflaan. Verkeer wordt omgeleid middels borden. Werkzaamheden duren t/m vrijdag 26 november.

Afsluiting Het Ven

  • In verband met werkzaamheden is Het Ven afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden starten op 18 oktober en duren tot en met 21 oktober. Het verkeer wordt middels bebording omgeleid.

Rijkevoort

  • Het wandelpad tussen de Kampweg en St. Anthonisdijk is van 18 oktober tot en met 5 november afgesloten voor iedereen. Dit in verband met kabelwerkzaamheden.

U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere (kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

werk in uitvoering

WYSIWYG

NAAR KAART WERK IN UITVOERING

Kaart werk in uitvoering