Achter de Linde-Snejerspad en Pasveldweg Overloon

Home > Inwoners > Waterwerken > Maatregelen > Achter de Linde-Snejerspad en Pasveldweg Overloon

Achter de Linde-Snejerspad en Pasveldweg Overloon

Wat gaan wij doen?

Wij gaan het hemelwater op Achter de Linde-Snejerspad en Pasveldweg afkoppelen van de riolering. Het hemelwater zal worden opgevangen in infiltratieputten en wadi’s. Naast het afkoppelen zal ook de verharding en groenvoorziening een opknapbeurt krijgen.

Planning?

Het werk wordt in 5 fasen uitgevoerd (zie bijlage). De werkzaamheden staan gepland voor kwartaal 3, 2020 – kwartaal 1, 2021.

Fases