Achterpad Julie Postelsingel en Faunalaan

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2017 > Achterpad Julie Postelsingel en Faunalaan

Achterpad Julie Postelsingel en Faunalaan

Wat gaan wij doen?

Het achterpad wordt zodanig ingericht dat het water bij hoosbuien in noordwestelijke richting kan wegstromen, met andere woorden het achterpad gaat in die richting lichtelijk aflopen. Daarnaast komt er ter hoogte van de achtertuinen Julie Postelsingel 54-56 en Faunalaan 87-89-99-101 een infiltratiebuis voor de eerste opvang van het regenwater. De bomen blijven staan.

Planning

Op maandag 6 november wordt er met de uitvoering gestart. Dit duurt, indien het weer meezit, 8 dagen. De aannemer is Gebroeders Van Venrooij uit Weurt.

Te downloaden: