Adriaen Brouwerstraat

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2017 > Adriaen Brouwerstraat

Adriaen Brouwerstraat

Wat gaan wij doen?

Tegenover uw woning of in de nabijheid ligt een speelterrein. Dat terrein gaan wij op een speelse wijze omvormen tot een opvangbekken voor water, een zogenaamde wadi. De wadi wordt grotendeels aan de noordzijde gerealiseerd en krijgt een inhoud van 700m³. Alle speeltoestellen worden naar het zuidelijk deel verplaatst.  Ook gaan wij twee kolken in uw straat afkoppelen van de riolering en aansluiten op infiltratievoorzieningen in de wadi.

Het zuidelijk gelegen trapveldje gaan wij met ongeveer 20 cm ophogen met uitkomende grond van het speelterrein. Het trapveldje zal daardoor helaas enige tijd niet bespeelbaar zijn. Om het water ook daadwerkelijk in de wadi te krijgen wordt het fietsvoetpad ter hoogte van de aansluiting met de Floralaan en ter hoogte van Hollesteeg huisnummer 2 verlaagd en de houtwal omgevormd tot grasveld. Ook zullen helaas enkele bomen daarvoor moeten wijken. 

De tekening van deze werkzaamheden is hieronder te vinden.

Planning

Wij starten op maandag 10 juli met de uitvoering. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Voor de bouwvak (vanaf 28 juli) wordt de wadi aangelegd en het trapveldje opgehoogd en na de bouwvak (eindigt op 25 augustus) het fiets/voetpad. De aannemer is Arie Laarakkers BV uit Sambeek.

Te downloaden: