De Mahonie

De Mahonie

Wat gaan wij doen

Wij gaan een gedeelte van het volkstuinencomplex omvormen naar een ruimhartige groene waterberging van wel 700m³. Het betreft het gedeelte direct achter het inmiddels op vier plaatsen doorbroken bosplantsoen aan de overzijde van uw straat. Tussen de waterberging en de volkstuintjes brengen wij een manshoge afrastering van gaas aan. Hiermee creëren wij een duidelijke en fraaie scheiding. Tevens voorkomt deze afscheiding oneigenlijk gebruik van de waterberging. Ook gaan wij de kolken (regenwaterputjes) in uw straat afkoppelen van de riolering en aansluiten op verticale infiltratieputten in de groene berging

Planning

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. Maandag 26 maart starten we met de werkzaamheden. Uitgezonderd zeer slechte weeromstandigheden duurt het werk ongeveer 6 weken. De aannemer is Gebr. Van Venrooij uit Weurt.

Te downloaden: