Elzenstraat fase 1 Boxmeer

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2020 > Elzenstraat fase 1 Boxmeer

Elzenstraat fase 1 Boxmeer

Wat gaan wij doen?

Wij gaan het hemelwater op de Uitleg-Elzenstraat afkoppelen van de riolering. Het hemelwater zal worden opgevangen in infiltratieputten en wadi’s. Naast het afkoppelen zal ook de verharding een opknapbeurt krijgen.

Planning?

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland voor kwartaal 1, 2020.

Te downloaden: