Gerard Honthorststraat

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2017 > Gerard Honthorststraat

Gerard Honthorststraat

Wat gaan wij doen?

Tegenover uw woning ligt een trapveldje. Dat trapveldje gaan wij na de bomenrij, over een strook van ongeveer 8 meter breed, verlagen met 30 à 40 cm. Ook tussen de bomen brengen wij verlagingen aan zodat het water vanaf de straat kan toestromen naar de zogenaamde wadi.

Het overige gedeelte van het trapveldje gaan wij met ongeveer 20 cm ophogen met uitkomende grond van het noordelijk gelegen speelterrein. Het trapveldje zal daardoor helaas enige tijd niet bespeelbaar zijn.

Ook gaan wij bijna alle kolken in uw straat afkoppelen van de riolering en aansluiten op infiltratievoorzieningen in de wadi.

De tekening van deze werkzaamheden is hieronder te vinden.

Planning

Wij starten op maandag 10 juli met de uitvoering, die ongeveer drie weken in beslag neemt. De aannemer is Arie Laarakkers BV uit Sambeek.

Te downloaden: