Grasmus Boxmeer

Home > Inwoners > Waterwerken > Maatregelen > Grasmus Boxmeer

Grasmus Boxmeer

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2020.

Wij gaan ter hoogte van de Grasmus in Boxmeer een wadi aanleggen om wateroverlast te verminderen bij extreme weersomstandigheden.

Wat gaan wij doen?

Wij gaan het hemelwater op de Grasmus, Vlaamse Gaai en Tapuit afkoppelen van de riolering. Het hemelwater zal worden opgevangen in infiltratieputten en wadi’s. De aanwezige speeltoestellen worden in de wadi teruggeplaatst.

Planning?

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland voor kwartaal 4, 2019.