Hollesteeg Boxmeer

Hollesteeg Boxmeer

Wij gaan ter hoogte van de rotonde Hollesteeg/ Beugenseweg in Boxmeer een wadi aanleggen om wateroverlast te verminderen bij extreme weersomstandigheden.

Wat gaan wij doen

Wij gaan het hemelwater op de Hollesteeg en de rotonde afkoppelen van de riolering. Het hemelwater zal worden opgevangen in een wadi. Om ruimte te creëren voor de wadi zal het fiets- en voetpad worden verschoven. Het achtergelegen bosperceel zal middels een voetpad bereikbaar worden vanaf de rotonde.

Planning

Wij starten in week 17 met de uitvoering. In week 16 zullen er al enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer is Gebr. Van Venrooij uit Weurt.