Merel

Merel

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2020.

Wat gaan wij doen?

Wij gaan alle kolken in uw straat afkoppelen van de riolering. Aan weerszijde van de straat, in de klinkerstrook, brengen wij daartoe leidingen aan die gaan afvoeren richting het Luneven.
Daarnaast gaan wij er ook voor zorgen dat bij hevige regenval het water vrij over straat richting het Luneven kan stromen. Daartoe brengen wij een verlaging aan in de zuidwest hoek van het Lunevenpark (tegenover Rietzanger huisnummer 2).  

Planning

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. Maandag 2 juli starten we met de werkzaamheden. Uitgezonderd zeer slechte weeromstandigheden duurt het werk ongeveer 3 weken. De aannemer is Arie Laarakkers BV uit Sambeek.

Te downloaden: