Pottenvonder – Klaverkamp Beugen

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2019 > Pottenvonder – Klaverkamp Beugen

Pottenvonder – Klaverkamp Beugen

Wat gaan wij doen?

Wij gaan het hemelwater op de Pottenvonder, Klaverkamp en Maaskamp afkoppelen van de riolering. Het hemelwater zal worden opgevangen in infiltratieputten en wadi’s. Naast het afkoppelen zal ook de verharding een opknapbeurt krijgen.

Pottenvonder 17 t/m 27
Het wegprofiel op de Pottenvonder 21 t/m 25 wordt aangepast, zodat het hemelwater oppervlakkig kan afstromen naar een wadi ter plaatse van de speeltuin. De asfaltverharding zal worden vervangen voor klinkerverharding.

Pottenvonder 1 t/m 5
Het hemelwater wordt middels een separaat hemelwater riool naar de wadi afgevoerd. De verharding wordt geheel opnieuw aangebracht.

Maaskamp en Klaverkamp
Hemelwater op de Maaskamp en Klaverkamp wordt afgevoerd naar 2 infiltratieputten welke op de naastgelegen gazons worden aangelegd. De verharding zal plaatselijk hersteld worden.

Planning?

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland voor kwartaal 2, 2019.