Sweelinck

Sweelinck

Wat gaan wij doen?

Wij gaan een wadi met infiltratievoorziening aanleggen evenwijdig aan het achterpad naast Sweelinck huisnummer 66. Op deze infiltratievoorziening kan de aan te leggen kolkleiding van het achterpad van de woningen 40 t/m 66 worden aangesloten. Daarnaast wordt er in de toegangspaden naar het Weijerpark ter hoogte van de nummers 66 en 74 een drempel aangebracht om te voorkomen dat water vanuit het Weijerpark naar de Sweelinck kan stromen. Het water wordt vervolgens door een verlaging afgevoerd naar de Weijergracht. 

Planning

Wij starten op woensdag 12 juli met de uitvoering, die ongeveer twee weken in beslag neemt. De aannemer is Gebr. Van Venrooij uit Weurt.

Te downloaden: