Tuinfluiter

Tuinfluiter

Wat gaan we doen?

Wij gaan de afvoer gelegen tussen Tuinfluiter huisnummers 24-26 verruimen en de aanvoer vanuit de straat verbeteren.

Hoe bereiken wij dit? 

Door het toegangspad te verplaatsen richting huisnummer 26, de greppel te verbreden en te verdiepen en het aanliggende straatwerk richting de greppel te laten aflopen.

Planning

Wij starten op dinsdag 18 april met de uitvoering, die ongeveer drie weken in beslag neemt. Mogelijk dat vanwege het verleggen van kabels en leidingen niet het totale oppervlak direct kan worden afgewerkt, maar pas na het verleggen van die kabels en leidingen. De aannemer is Gebr. Van Venrooij uit Weurt.