Uitbreiding noordelijk Luneven

Home > Inwoners > Waterwerken > Afgeronde maatregelen 2018 > Uitbreiding noordelijk Luneven

Uitbreiding noordelijk Luneven

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2020.

Wij zijn voornemens zeer binnenkort te starten met het uitbreiden van het noordelijk Luneven (ten noorden van de Faunalaan) ten behoeve van een extra wateropvang van ongeveer 550 m³.

Waarom willen wij dit snel realiseren?

De waterstanden c.q. grondwaterstanden zijn extreem laag. Dit biedt ons de mogelijkheid om met weinig bronnering en hoge kosten de huidige vijver uit te diepen en te vergroten. Door deze uitbreiding komen wij weer een ferme stap dichterbij in het beheersen van wateroverlast bij extreme buien in uw wijk.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Het verdwijnen van het midden eiland;
  • Het verdwijnen van  8 tot 10 niet kapvergunning plichtige bomen;
  • Verdiepte bodem waardoor er ook tijdens extreme droogte meestal water in de vijver zal staan;
  • De vijver wordt tweemaal zo groot.

Te downloaden: