Van Coothstraat

Van Coothstraat

Wat gaan wij doen?

Wij gaan zowel het plateau Van Coothstraat-Marktstraat-Zandpaadje als de drempel Veerstraat-Van Coothstraat uitnemen en wijzigen in een punaise. Doordat punaises niet overal even hoog zijn kan het water doorstromen naar het, binnen afzienbare tijd, her in te richten Weijerplein. Ook wordt alle bestrating in de Van Coothstraat vervangen door nieuwe bestrating. Om de straat een groene uitstraling te geven komen de binnendoor paadjes naar de woningen te vervallen. De woningen blijven bereikbaar door de voetpaden voorlangs. Als laatste willen wij u melden dat wij het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering, maar opvangen in drie aan te brengen infiltratieputten.

Planning

Het werk wordt in een fase uitgevoerd. Maandag 14 mei starten we met de werkzaamheden. Uitgezonderd zeer slechte weersomstandigheden duurt het werk ongeveer 7 weken. De aannemer is Arie Laarakkers BV uit Sambeek.