Transportschaarste bij Enexis

Home > Inwoners > Wij gaan voor groen nieuws > Transportschaarste bij Enexis

Transportschaarste bij Enexis

Op het hoogspanningsstation waar Boxmeer gebruik van maakt is geen transportcapaciteit voor teruglevering meer beschikbaar. Dit betekent dat er geen aanvragen voor een grootverbruikaansluitingen (>3*80 Amp.) met transportcapaciteit voor teruglevering wordt gehonoreerd.

Concreet gezien houdt dit in dat er voorlopig geen ruimte is voor het opwekken van zonne- en windenergie. Zonnepanelen op een woning kunnen nog wel.

Enexis en TenneT zijn bezig deze problemen op te lossen.