Sterckwijck

Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen > Sterckwijck

Sterckwijck

Het bedrijventerrein Sterckwijck ligt tussen Beugen en Boxmeer, en maakt onderdeel uit van de Health Campus Boxmeer. Het terrein is circa 30 hectaren groot. Het beeld- en kwaliteitsplan van Sterckwijck kent een hoog niveau. Alleen bedrijven tot maximaal de zogenaamde milieu-categorie 3 worden hier toegelaten.

Bestemmingsplan Sterckwijck

De regels over de bebouwing op de bedrijfskavels zijn te vinden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl