Onderwijs & Scholing

Home > Ondernemers > Informatie over bedrijfskavels > Onderwijs & Scholing

Onderwijs & Scholing

Op het gebied van onderwijs heeft de gemeente Boxmeer een divers aanbod. Er zijn scholen voor basisonderwijs, verschillend naar levensbeschouwelijke richting, schoolbestuur en pedagogische aanpak.

In de kern Boxmeer is een school voor speciaal basisonderwijs die een regionale functie heeft. Op het gebied van voortgezet onderwijs zijn er drie scholen, nl. het Elzendaalcollege (VMBO-t, HAVO en VWO), Metameer (Jenaplan VMBO, HAVO, VWO) en Pro Boxmeer (praktijkonderwijs).

Het zgn. Onderwijsplein is gelegen aan de Stationsweg. Hier bevinden zich de scholen voor voortgezet onderwijs.

Daarnaast zijn er in Boxmeer vestigingen van twee ROC’s, namelijk ROC De Leigraaf en ROC De Maasvallei. De ligging van de scholen in de nabijheid van het station versterkt de regionale functie.