Nieuwe onderneming starten?

Home > Ondernemers > Nieuwe onderneming starten?

Nieuwe onderneming starten?

hallo horecaU wilt een horecabedrijf of slijtersbedrijf starten in de gemeente Boxmeer? Met deze pagina informeren wij u over het proces van regels en vergunningen. Hierbij kunt u denken aan een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning, een terrasvergunning, maar ook in het bestemmingsplan staan belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden als u een horecabedrijf of slijtersbedrijf begint. Bijvoorbeeld of er op de door u gewenste locatie horeca mag worden geëxploiteerd. Check ook of u een vergunning nodig heeft voor bijvoorbeeld het verbouwen van een pand.

 • Kamer van koophandel

  Als u een bedrijf start moet u uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK zorgt gelijk voor uw aanmelding bij de Belastingdienst. U krijgt ook meteen een btw-nummer. Maar let op: u kunt zich pas inschrijven als u een huurcontract of koopcontract heeft van het pand waar u zich met uw horecabedrijf of slijtersbedrijf gaat vestigen. De inschrijving kost eenmalig € 50,-. Indien u al een bedrijf heeft, dan kunt u de vestiging met het adres bijschrijven.

 • Bestemmingsplan

  U heeft een bepaalde locatie op het oog voor uw bedrijf. Om er zeker van te zijn dat u zich daar mag vestigen, kunt u van tevoren het bestemmingsplan raadplegen. Hierin beschrijft de gemeente wat voor activiteiten er mogen plaatsvinden op een bepaalde locatie.

 • Bouwen, verbouwen of renoveren

  Voor bouwen, verbouwen of renoveren heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Gaat u slopen? Dan zou u mogelijk ook een sloopmelding moeten indienen. Bij een monument gelden andere (vaak strengere) regels. Voor het plaatsen van reclame op of aan uw pand heeft u meestal ook een omgevingsvergunning nodig. Gebruikt u hiervoor de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u deze tevens aanvragen en/of meldingen indienen.

 • Brandveiligheid

  Indien u eigenaar bent van een gebouw of een gebouw gebruikt, dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en moet u hiervoor maatregelen nemen. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

 • Milieu en geluid

  Als ondernemer kunt u te maken krijgen met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. In de meeste gevallen is het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Vaak is een melding van uw bedrijf bij de gemeente voldoende. Via www.aimonline.nl kunt u de vergunningencheck doen ten aanzien van milieu.

 • Exploitatievergunning

  Voor het exploiteren van een openbare inrichting heeft u mogelijk een exploitatievergunning nodig. U heeft een openbare inrichting, wanneer u in uw bedrijf logies verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Deze vergunning is persoons- en locatiegebonden. In de APV zijn echter categorieën van bedrijven benoemd die uitgezonderd zijn van deze vergunningsplicht. Zie exploitatievergunning voor meer informatie betreffende de uitzonderingen en de aanvraag. Let op: indien u alcoholhoudende dranken schenkt, verstrekt of laat nuttigen, dan hoeft u uitsluitend een drank- en horecavergunning aan te vragen (dus geen exploitatievergunning). 

 • Drank- en horecavergunning

  Voor het schenken, verstrekken of laten nuttigen van alcoholhoudende drank heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Deze vergunning is persoons- en locatiegebonden. Zie Drank- en horecavergunning voor meer informatie betreffende de aanvraag.

 • Overige (mogelijk) benodigde vergunningen

  Mogelijk heeft u nog andere(n) vergunningen nodig zoals een terrasvergunning of een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten.

 • Incidentele festiviteiten

  Meer informatie over een kennisgeving incidentele festiviteit, ontheffing sluitingstijden horeca en ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken bij incidentele festiviteiten.

 • Overige regels

  Meer informatie over uw inschrijving in een register van de NVWA, rookverbod in de horeca, sluitingstijden horeca, personeel in dienst en werken volgens de HACCP.