Brandveiligheid

Brandveiligheid

Indien u eigenaar bent van een gebouw of een gebouw gebruikt, dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en moet u hiervoor maatregelen nemen. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid.

Voorschriften

In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

 • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting en aankleding.
 • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
 • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
 • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes.
 • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties.
 • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Wat moet u doen voor brandveiligheid?

Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt; welke functie uw gebouw heeft, is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?; hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek. In hoofdstuk 6, afdeling 6.5 t/m 6.8 van het Bouwbesluit 2012 staan tabellen. Zoek de gebruiksfunctie van uw gebouw op in de tabellen en dan ziet u welke regels voor u van toepassing zijn.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet u een gebruiksmelding doen?

Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen.

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is nodig voor bijvoorbeeld:

 • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
 • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
 • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

 • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
 • in een woning 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
 • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

Gebruikt u hiervoor de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook deze aanvragen en/of meldingen indienen. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u mogelijk toestemmingen nodig, zie hiervoor: Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen