Exploitatievergunning

Home > Ondernemers > Nieuwe onderneming starten? > Exploitatievergunning

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een openbare inrichting heeft u mogelijk een exploitatievergunning nodig. U heeft een openbare inrichting, wanneer u in uw bedrijf logies verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Deze vergunning is persoons- en locatiegebonden. In de APV zijn echter categorieën van bedrijven benoemd die uitgezonderd zijn van deze vergunningsplicht. Zie exploitatievergunning voor meer informatie betreffende de uitzonderingen en de aanvraag. Let op: indien u alcoholhoudende dranken schenkt, verstrekt of laat nuttigen, dan hoeft u uitsluitend een drank- en horecavergunning aan te vragen (dus geen exploitatievergunning). 

U heeft geen exploitatievergunning nodig indien u onder één van de volgende categorieën valt:

 • horecabedrijven als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
 • rechtspersonen niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richten op de exploitatie in eigen beheer van een openbare inrichting, zoals bedoeld in artikel 2:27;
 • winkels als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
 • musea, crematoria en rouwcentra;
 • horeca in ziekenhuizen en verpleeghuizen/zorginstellingen;
 • sport- en dansscholen;
 • sauna’s en zonnecentra;
 • slijterijen;
 • benzinepompen;
 • scholen en bedrijfskantines;
 • dorps- en buurthuizen;
 • kinderboerderijen en educatieve tuinen;
 • kerkgenootschappen;
 • koffiecorners binnen de bestemming detailhandel of maatschappelijke functies;
 • lunchrooms en broodjeszaken;
 • verblijfsrecreatiebedrijven, zoals groepsaccomodaties, Bed & Breakfasts, (mini)campings en bungalowparken.