Incidentele festiviteiten

Home > Ondernemers > Nieuwe onderneming starten? > Incidentele festiviteiten

Incidentele festiviteiten

Meer informatie over een kennisgeving incidentele festiviteit, ontheffing sluitingstijden horeca en ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken bij incidentele festiviteiten.

  • Kennisgeving incidentele festiviteit
    Wilt u binnen uw inrichting een festiviteit organiseren waarbij u de geluidsnormen of de verlichtingsnormen (dit laatste uitsluitend ten behoeve van sportactiviteiten in de buitenlucht) gaat overschrijden, dan dient u minstens twee weken voor aanvang het college in kennis te stellen van deze festiviteit.

  • Ontheffing sluitingstijden horeca
    Wilt u uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden? Dan dient u een ontheffing sluitingsuur aan te vragen.

  • Ontheffing verstrekking zwak-alcoholhoudende drank
    Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen, kan de burgemeester op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet een ontheffing verlenen. Een bijzondere gelegenheid omschreven als: een kermis, braderie, muziek- en/of sportfeest, jaarmarkt en andere manifestaties die eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomt. Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, buiten een horecalokaliteit als genoemd op de drank- en horecavergunning, zwak-alcoholhoudende dranken ter plaatse verstrekken en laten nuttigen, dan moet u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aanvragen.