Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers 31 maart

Home > Ondernemers > Nieuws voor ondernemers > Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers 31 maart

Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers 31 maart

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het volgende besloten :

  1. Ondernemers krijgen op aanvraag uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen met 6 maanden. Aanvragen kunnen hier laagdrempelig worden ingediend.
  2. De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing Bedrijfsinvesteringszone. Wij hebben besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de Stichting.
  3. Het opleggen van de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 zal verschoven worden van het voorjaar naar het najaar van 2020. Tevens zal er geen voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 worden opgelegd.
  4. De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening brengen.