Heffing Bedrijfsinvesteringszone

Home > Ondernemers > Nieuws voor ondernemers > Heffing Bedrijfsinvesteringszone

Heffing Bedrijfsinvesteringszone

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het volgende besloten :

De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing Bedrijfsinvesteringszone. Wij hebben besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de Stichting.