Huurvergoeding terrassen

Home > Ondernemers > Nieuws voor ondernemers > Huurvergoeding terrassen

Huurvergoeding terrassen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het volgende besloten :

De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening brengen.