Boom kappen

Home > Ondernemers > Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  Als u één of meerdere bomen (houtopstand of een bosje) wilt kappen, heeft u in sommige situaties een omgevingsvergunning nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van een kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

  Indien de boom die u wilt kappen staat vermeld op de zogenaamde 'bomenlijst' dan mag deze niet zonder vergunning gekapt worden.
  De gemeente heeft een lijst met beschermde bomen.
  Indien de boom niet op deze lijst staat vermeld dan mag u de boom kappen zonder vergunning.

 • Hoe werkt het?

  Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

  1. De boom een gevaar vormt.
  2. De boom zon en zicht wegneemt.
  3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).
 • Wat moet ik doen?

  Vanaf 1 oktober 2010 zijn diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning kunt u al deze benodigde vergunningen of ontheffingen in een keer aanvragen. Dit bespaart u tijd en geld. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier.

  Omgevingsloket online

  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Beslistermijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag om reguliere omgevingsvergunning. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (uitgebreide omgevingsvergunning). Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

   

  Bezwaar en beroep

   

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

   

  Kapmelding doen

  Wilt u bomen in een bestaand bos kappen of laten kappen? Dan verplicht de Boswet u onder meer dit vooraf te melden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Dienst Regelingen. Hier kunt u ook de melding indienen.

   

   

   

   

   

    

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u €168,30 legeskosten verschuldigd.

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

 • Handige links

  Afspraak maken

  Vergunningcheck