Drank- en horecavergunning

Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een volledig ingevuld formulier Drank- en Horecavergunning Model A of B.
  2. Per leidinggevende in het bedrijf een volledig ingevulde Bijlage Model A of B.
  3. Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  4. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
  5. Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
  6. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
  7. Indien van toepassing: een arbeidscontract van de leidinggevende(n).

   Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet bent u € 276,30 legeskosten verschuldigd.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een gewijzigde Drank- en Horecavergunning:
  1. in verband met wijziging lokaliteit(en)                           € 207,25
  2. in verband met wijziging van de leidinggevende(n)   € 69,10

 • Handige links