Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Home > Ondernemers > Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Festiviteit bedrijf, vereniging of school

 • Wat is het?

  Wilt u binnen uw horeca-inrichting een festiviteit organiseren waarbij u de geluidsnormen of de verlichtingsnormen (dit laatste uitsluitend ten behoeve van sportactiviteiten in de buitenlucht) te overschrijden, dan dient u minstens twee weken voor aanvang het college in kennis te stellen van de festiviteit.

 • Hoe werkt het?

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te organiseren. Het college heeft een formulier vastgesteld voor het doen van de kennisgeving. Aan de hand van dit formulier kunt u de melding indienen.

 • Wat moet ik doen?

  Ten minste 2 weken voor aanvang van de festiviteit dient u het college in kennis te stellen van de te organiseren festiviteit(en) aan de hand van het daarvoor bestemde formulier.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier kennisgeving incidentele festiviteit.
 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een melding kennisgeving incidentele festiviteit geen leges verschuldigd.

 • Handige links

  Logo digid