Forensenbelasting

Home > Ondernemers > Forensenbelasting

Forensenbelasting

 • Wat is het?

  De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente. De forensenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad, die met het vaststellen van de begroting de financiële middelen verdeelt.

  De forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder dat ze in de gemeente Boxmeer hun hoofdverblijf hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar een gemeubileerde zogenaamde tweede woning of recreatiewoning ter beschikking houden voor zichzelf en/of hun gezin. Forensenbelasting wordt geheven omdat de belastingplichtige baat heeft bij de voorzieningen van de gemeente Boxmeer.

  Het maakt niet uit of de belastingplichtige feitelijk gebruik maakt van de woning of stacaravan. Het ter beschikking houden van de woning of stacaravan is voldoende om hem/haar aan te slaan voor de forensenbelasting.

 • Wat kost het?

  Het tarief van de forensenbelasting is voor 2019 vastgesteld op 0,5901% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning.

 • Handige links