Gokautomaat plaatsen

Home > Ondernemers > Gokautomaat plaatsen

Gokautomaat plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

  Geen vergunningplicht

  De wet noemt twee typen behendigheidsautomaten waarvoor geen vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen hoeven te worden aangevraagd (artikel 30a Wet op de kansspelen).

  Dat zijn:

  1. Behendigheidsautomaten waarbij je geen prijs kunt winnen of die zonder een vorm van betaling in werking kunnen worden gesteld of;

  2. kermisautomaten, voor zover de automaten zodanig zijn ingericht dat het bespelen ervan niet kan leiden tot de uitkering van geldprijzen of tot de onmiddellijke uitkering van premies, waardebonnen of penningen, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan het veertigvoud van de inzet per spel.

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanwezig hebben van speelautomaten is een aanwezigheidsvergunning vereist. Speelautomaten zijn onder te verdelen in kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Alleen in hoogdrempelige horecabedrijven laat de gemeente drie speelautomaten, waarvan maximaal twee kansspelautomaten, toe. Het gaat hier om horecagelegenheden waar andere activiteiten plaatsvinden dan het café- of restaurantbezoek. In laagdrempelige inrichtingen, zoals bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en cafetaria's, zijn kansspelautomaten verboden. Voor het hebben van behendigheidsautomaten (flipperkasten e.d.) is geen vergunning nodig. De aanwezigheid van meer dan drie speelautomaten wordt uitsluitend toegestaan in een speelautomatenhal.

  Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Boxmeer is het slechts mogelijk dat er één speelautomatenhal in de gemeente Boxmeer gevestigd is.

  Het kansspelbeleid van de overheid is gericht op het reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving. Belangrijk is het onderscheid tussen:

  • behendigheidsautomaten (zoals flipperkast, videospelletjes): speelautomaten waarvan het resultaat uitsluitend gericht is op het verlengen van de speelduur of het recht op gratis spelen en de speler het spelverloop kan beïnvloeden door inzicht en behendigheid;
  • kansspel- of gokautomaten (zoals fruitautomaat): speelautomaten gericht op het winnen van geld en waarbij de speler geen invloed heeft op het spelverloop.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt met gebruik van het aanvraagformulier de vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst uw aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen. Tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag dient u in het algemeen bewijsstukken van de volgende gegevens te overleggen:

  • Naam en adres van de aanvrager;
  • Adres van de inrichting waarin speelautomaten worden geplaatst;
  • Aantal kansspelautomaten;
  • Naam en adres van de houder van de exploitatievergunning van de automaten en het nummer van de exploitatievergunning;
  • Eventueel het inschrijfnummer bij het Bedrijfschap Horeca;
  • Diploma Sociale Hygiëne of van het certificaat Gokverslaving GGZ;
  • Identificatiebewijzen (bijvoorbeeld kopie van rijbewijs of paspoort) van de aanvrager, de bedrijfsleider en/of de beheerder.
 • Wat kost het?

  De leges voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning bedragen:
   

  • € 56,50 voor één speelautomaat voor een periode van twaalf maanden en voor iedere volgende speelautomaat € 34,00
  • € 226,50 voor één speelautomaat voor onbepaalde tijd en voor iedere volgende speelautomaat € 136,00.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

   

 • Handige links