Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

Home > Ondernemers > Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

 • Wat is het?

  Soms zijn mensen door een beperking, ziekte of psychische problemen voor korte of langere tijd niet in staat zelfstandig hun huishouden te verzorgen. Vaak zijn er dan mensen in de sociale omgeving (kinderen, familie, buren) die hen tijdelijk kunnen bijstaan. Als dat niet het geval is kan er mogelijk huishoudelijke verzorging worden ingezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, de was doen of andere huishoudelijke klussen. Maar ook de zorg voor kinderen en het voorbereiden van maaltijden kan soms tijdelijk worden overgenomen, wanneer er geen andere oplossing mogelijk is.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u mogelijk huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  • U en uw eventuele huisgenoten zijn vanwege aantoonbare beperkingen niet in staat om (alle) huishoudelijke werkzaamheden te verrichten.
  • U bent mantelzorger, bijvoorbeeld van uw partner, en vanwege omstandigheden heeft u tijdelijk problemen met het geven van mantelzorg.

   Wanneer kunt u geen huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  • U hebt een gezonde partner of andere volwassen huisgenoot. Er is dan sprake van gebruikelijke zorg. Ook van kinderen vanaf een bepaalde leeftijd wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen in het huishouden.
  • U kunt gebruik maken van algemene of voorliggende voorzieningen zoals kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse opvang), oppascentrales, maaltijddienst (bijv. Tafeltje Dekje), boodschappendienst, klussendienst, zorgverzekering enz.

  Ook wordt bekeken in hoeverre u samen met uw sociale netwerk in staat bent om het probleem (deels) op te lossen. Soms kunnen slimme aanpassingen in huis het probleem al verminderen. Door bijvoorbeeld de woning anders in te richten of de wasmachine op een verhoging te plaatsen.

  Indien u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging, dan wordt in beginsel zorg in natura ingezet. Bij zorg in natura komt een medewerker van een zorgdienstverlener bij u de hulp leveren. U kunt kiezen uit de volgende zorgdienstverleners: Tzorg, Buurtdiensten, Acteon Thuiszorg en Actief Zorg. De gemeente geeft op hoofdlijnen door aan de zorgdienstverlener welke huishoudelijke taken aandacht behoeven. Vervolgens spreekt de zorgdienstverlener met u af wat er precies in huis moet gebeuren. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

  Indien uw voorkeur uitgaat naar een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf de zorg regelt, dan geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet u een PGB-plan opstellen waarin u o.a. moet motiveren waarom u een PGB wilt en kunnen aantonen dat de zorg met een PGB veilig en doeltreffend wordt ingezet. Ook moet u een zorgovereenkomst opstellen met de zorgverlener.

  U krijgt het PGB niet zelf in handen. Het PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Meer informatie over PGB vindt u op de internetsite van Per Saldo en de SVB.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt huishoudelijke verzorging aan door een melding te doen bij het Zorgloket. Bij voorkeur doet u dat telefonisch via telefoonnummer 0485-585865. De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) nemen wij met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart in het huishouden.
  • Een verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het gespreksverslag door u is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket of een (medisch) adviseur van de gemeente.

  Voorafgaand aan het gesprek kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is uw eigen beschrijving van uw situatie. Uw persoonlijk plan wordt besproken tijdens het gesprek met u. De gemeente moet uw persoonlijk plan betrekken bij het onderzoek.

  U kunt gebruik maken van het persoonlijk plan dat u in de rechterkolom onder Online invullen vindt. Dit formulier wordt niet automatisch doorgestuurd naar de gemeente. U kunt het zelf uitprinten en tijdens het gesprek aan de Wmo-consulent overhandigen. U mag ook een ander voorbeeld gebruiken of zelf een plan opstellen.

 • Wat heb ik nodig?

  Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

 • Wat kost het?

  Voor huishoudelijke verzorging op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening. Bovendien bedraagt uw eigen bijdrage vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per 4 weken.

  U komt mogelijk in aanmerking voor compensatie van de eigen bijdrage, wanneer u een laag inkomen hebt.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

 • Handige links

  Afspraak maken

  http://www.hetcak.nl/

  http://www.svb.nl/

  http://www.pgb.nl/