Keurmerk Veilig Ondernemen

Home > Ondernemers > Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

  • Wat is het?

    Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.


    Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiligere en prettigere werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

    Het KVO is een samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. 

    Meer informatie over het keurmerk veilig ondernemen vindt u ook op www.hetccv.nl