Meldingsplichtig

Home > Ondernemers > Meldingsplichtig

Meldingsplichtig

 • Wat is het?

  U organiseert een meldingsplichtig evenement. Een melding voor een evenement moet u minimaal 8 weken voor het evenement doen.

 • Wat moet ik doen?

  Naast de melding heeft u mogelijk ook nog andere toestemmingen nodig. U kunt uw evenement melden en de benodigde toestemmingen aanvragen op de onderstaande twee manieren.

  Met uw persoonlijke DigiD of met eHerkenning (voor organisaties) kunt u een digitaal formulier invullen. In dit formulier zijn tevens de overige veelvoorkomende toestemmingen meegenomen. In verband met de beperkte inlogperiode van DigiD, raden wij u aan om ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie bij de hand heeft, voordat u het digitale formulier gaat invullen. U dient namelijk ook bepaalde bijlagen aan te leveren (zie ‘Wat heb ik nodig?’). U vindt de link naar het formulier aan de rechterkant van deze pagina. Tip: Indien u ingelogd bent met DigiD, kunt u via het linkje bovenaan de pagina de duur van de sessie verlengen. De standaard inlogtijd is 15 minuten.                        

  Per post of ingescand per e-mail: Download beide PDF-formulieren (Melding evenement en Overige toestemmingen) en lever deze ingevuld en ondertekend in bij de gemeente Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer of u stuur de formulieren per post naar Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt de formulieren ook scannen en vervolgens per e-mail versturen aan gemeente@boxmeer.nl. U vindt de link naar de PDF-formulieren aan de rechterkant van deze pagina.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een melding van een evenement ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • Ingevuld meldingsformulier
  • Ingevuld formulier met overige toestemmingen
  • Situatie- en plattegrondtekening van het evenemententerrein op schaal (1:200) inclusief alle objecten met maatvoering en legenda
  • Conceptbewonersbrief: in de bewonersbrief moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen: de locatie van het evenement, de te organiseren activiteiten, de begin- en de eindtijd(en) (ook van op- en afbouw), de naam en het telefoonnummer van een klachtencoördinator/contactpersoon van de organisatie en evt. welke wegen worden afgezet.

  Afhankelijk van de benodigde toestemmingen kan het zijn dat u één of meerdere van de volgende bijlagen aan het formulier dient toe te voegen:

  In geval van afsluiting van een gebiedsontsluitingsweg en/of een erftoegangsweg:

  In geval van overnachting op een buitenterrein:

  • een situatietekening

  Bij een melding Brandveilig gebruik overige plaatsen:

  • een situatieschets met noordpijl;
  • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
  • Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
   • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
   • de voor personen beschikbare oppervlakte;
   • de gebruiksbestemming;
   • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

  Verwezen wordt naar artikelen in  het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • Wat kost het?

  Een melding van een  evenement is legesvrij. Hiervoor worden geen legeskosten in rekening gebracht.

  Het kan wel zijn dat legeskosten in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een overige toestemming ten behoeve van het evenement. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

  Bij de meeste toestemmingen ten behoeve van evenementen geldt een vrijstelling van leges indien het evenement wordt georganiseerd en aangevraagd door een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende instelling, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Handige links

  Logo digidE herkenning