Meldingsplichtig

Home > Ondernemers > Meldingsplichtig

Meldingsplichtig

 • Wat is het?

  U organiseert een meldingsplichtig evenement. Een melding voor een evenement moet u minimaal 8 weken voor het evenement doen.

 • Wat moet ik doen?

  Naast de melding heeft u mogelijk ook andere toestemmingen nog nodig. De meest voorkomende toestemmingen zijn alvast op deze pagina voor u meegenomen. U kunt uw evenement melden en de benodigde toestemmingen aanvragen op de onderstaande twee manieren.

  Digitaal met DigiD: Met behulp van uw DigiD kunt u een digitaal formulier invullen. In dit formulier zijn tevens de overige veelvoorkomende toestemmingen meegenomen. In verband met de beperkte inlogperiode van DigiD, raden wij u aan om ervoor te zorgen dat u alle benodigde informatie bij de hand heeft, voordat u het digitale formulier gaat invullen. U dient namelijk ook bepaalde bijlagen aan te leveren (zie ‘Wat heb ik nodig?’). U vindt de link naar het formulier aan de rechterkant van de pagina. Tip: Indien u ingelogd bent bij Digid, kunt u via linkje bovenaan de pagina de duur van de sessie verlengen. De standaard inlogtijd is 15 minuten.                        

  Per post of ingescand per e-mail: Download beide PDF-formulieren (Melding evenement en Overige toestemmingen) en lever deze ingevuld en ondertekend  in bij de gemeente Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer of u stuurt de formulieren per post naar Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt de formulieren ook scannen en vervolgens per e-mail versturen aan gemeente@boxmeer.nl. U vindt de link naar de formulieren aan de rechterkant van deze pagina.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een melding van een evenement ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • Ingevuld meldingsformulier
  • Ingevuld formulier met overige toestemmingen
  • Situatie- en plattegrondtekening van het evenemententerrein op schaal (1:200)  inclusief alle objecten met maatvoering en legenda
  • Conceptbewonersbrief: in de bewonersbrief moeten ten minste de volgende informatie zijn opgenomen t.a.v. het evenement: de locatie, de te organiseren activiteiten, de begin- en de eindtijd, de namen van de verantwoordelijke personen, de naam en het telefoonnummer van een klachtencoördinator/contactpersoon van de organisatie en evt. welke wegen worden afgezet.

  Afhankelijk van de benodigde toestemmingen kan het zijn dat u één of meerdere van de volgende bijlagen aan het formulier dient toe te voegen:

  In geval van afsluiting van een gebiedsontsluitingsweg en/of een erftoegangsweg:

  In geval van overnachting op een buitenterrein:

  • een situatietekening

  Bij een melding Brandveilig gebruik overige plaatsen:

  • een situatieschets met noordpijl;
  • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
  • Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
   • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
   • de voor personen beschikbare oppervlakte;
   • de gebruiksbestemming;
   • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

  Verwezen wordt naar artikelen in  het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • Wat kost het?

  Een melding van een  evenement is legesvrij. Hiervoor worden geen legeskosten in rekening gebracht.

  Het kan wel zijn dat legeskosten in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een overige toestemming ten behoeve van het evenement. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

  Bij de meeste toestemmingen ten behoeve van evenementen geldt een vrijstelling van leges indien het evenement wordt georganiseerd en aangevraagd door een algemeen nut beogende instelling of sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Handige links

  Omgevingsloket

 • Hoe nu verder?

  U heeft het ingevulde meldingsformulier en formulier voor eventuele overige toestemmingen bij de gemeente ingediend. Nu kan het zijn dat de gemeente aanvullende stukken bij u opvraagt. Bij volledigheid zal de gemeente uw melding bevestigen en bevestigen of de aangevraagde toestemmingen worden verleend. Vervolgens kan uw evenement worden georganiseerd onder de eventuele voorschriften die bij de verleende toestemmingen worden opgelegd. Let op: bij een meldingsplichtig evenement gelden in ieder geval Algemene voorschriften waaraan moet worden voldaan.

 • Contact

  Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk contact, neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningen via gemeente@boxmeer.nl of (0485) 58 59 11.