Monument, subsidie

Home > Ondernemers > Monument, subsidie

Monument, subsidie

 • Wat is het?

  Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

  Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Voor onderhoud of restauratie van uw gemeentelijk monument kunt u géén subsidie aanvragen.

  Wel kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente voor : 

  a. De kosten van het abonnement van de Monumentenwacht Noord-Brabant;

  b. De kosten van de inspectie door de Monumentenwacht inclusief de kosten van door de Monumentenwacht uitgevoerde (herstel)werkzaamheden tijdens de inspectie tot een maximum van € 453,78 per monument per twee jaar.

 • Wat moet ik doen?

  Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen waarvoor u subsidie wilt aanvragen en voor welk jaar. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor abonnementsgelden van de Monumentenwacht en de door hen uitgevoerde inspectie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Gemeentelijk monument

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • kopieën van het inspectierapport van de Monumentenwacht
  • kopieën van de nota's
  • bewijsstukken van de gedane betalingen

  Rijksmonument

  Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl.