Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Home > Ondernemers > Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Wat is het?

  Wilt u uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden? Dan dient u een ontheffing sluitingsuur aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  De burgemeester kan voor tijdelijke gelegenheden van bijzondere aard ontheffing verlenen voor het afwijken van de reguliere sluitingstijden van uw horecabedrijf.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken van te voren aan met de volgende gegevens:

  • Gegevens van de aanvrager;
  • Naam en adres van uw horecabedrijf;
  • Naam van de leidinggevende(n);
  • Reden voor het verzoek;
  • Data en tijdstip tot wanneer u open wilt zijn.
 • Wat heb ik nodig?

  Voor een ontheffing sluitingsuur kunt u een schriftelijk verzoek in te dienen. Hier is geen aanvraagformulier voor. Dit verzoekt dient 8 weken voor aanvang ingediend te worden.

 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing sluitingsuur leges verschuldigd. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.