Reclamebelasting

Home > Ondernemers > Reclamebelasting

Reclamebelasting

 • Wat is het?

  Op verzoek van een ruime meerderheid van de winkeliers in het winkelcentrum van Boxmeer, is met ingang van 2013 de reclamebelasting ingevoerd. De jaaropbrengst van de reclamebelasting wordt, na aftrek van gemeentelijke kosten, in de vorm van subsidie, aan de Stichting Centrummanagement Boxmeer uitgekeerd.

  Belastingplichtige

  Reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van een pand waarop en/of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht. Uitsluitend panden die binnen het in de belastingverordening bepaalde gebied liggen, worden in de heffing betrokken.

  Ontheffing

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, dan wordt over de resterende volle maanden in het belastingjaar ontheffing verleend.

  Kwijtschelding

  Kwijtschelding voor de reclamebelasting is niet mogelijk.

 • Wat kost het?

  De reclamebelasting is uit een tweetal componenten opgebouwd. Dat zijn:

  1. vastrecht ad. € 350,00 per belastingobject per jaar;
  2. variabel recht. Dit component is gebaseerd op de WOZ-waarde en bedraagt maximaal € 400,00 per object per jaar. 
 • Handige links