Reclamemateriaal verspreiden

Home > Ondernemers > Reclamemateriaal verspreiden

Reclamemateriaal verspreiden

  • Wat is het?

    Het verspreiden van flyers, reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek is vergunningsvrij. U bent wel verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen. Over het opruimen van vervuiling van de openbare weg als gevolg van de verspreiding kan de gemeente wel afspraken met u maken.

    Let op: Teksten of afbeeldingen mogen niet opruiend zijn in het belang van de openbare orde.

  • Handige links