Rioolverstopping

Home > Ondernemers > Rioolverstopping

Rioolverstopping

 • Wat is het?

  Als het water in uw gootsteen niet goed wegloopt of na het doortrekken in uw toiletpot omhoog komt, dan is één ding zeker; ergens is de riolering verstopt. Een verstopping kan diverse oorzaken hebben. Enkele oorzaken kunnen zijn, foutieve aanleg, wortelgroei in de aansluitleiding, breuk of scheuren in de leiding of door het verkeerde gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.

 • Hoe werkt het?

  Als uw riool verstopt is, is het belangrijk te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is. De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, een particulier (bij huurwoningen het deel van de verhuurder) en een gemeentelijk deel. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, dan moet u (of de verhuurder) zelf voor het ontstoppen zorgdragen. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan kunt u de gemeente bellen voor het ontstoppen via het telefoonnummer (0485) 585911.

 • Wat moet ik doen?

  Aan de hand van onderstaande stappen kunt u zelf bepalen welk deel van de riolering verstopt is.

  Op de erfgrens van uw perceel zit een erfafscheidingsputje, ook wel inspectieputje of ontstoppingsputje genoemd. De bewoner of eigenaar van de woning (dit kan dus ook de verhuurder zijn) moet het erfafscheidingsputje op eigen terrein opgraven en openmaken. Het is hierbij belangrijk om te weten dat u in geen geval in gemeentegrond mag graven en dat u het opgraven zelf moet doen (de gemeente doet dit dus niet voor u). Wanneer er géén water in dit putje staat, is de riolering op eigen terrein verstopt. De bewoner of eigenaar (verhuurder) moet dan zelf, op eigen kosten, de verstopping (laten) verhelpen. In de gouden gids of het telefoonboek kunt u telefoonnummers van rioolontstoppingsbedrijven vinden. Staat het erfafscheidingsputje wel vol met water, dan is het gemeentelijk deel van de riolering verstopt. U kunt dan contact opnemen met de gemeente gemeente via het telefoonnummer (0485) 585911 (tijdens kantooruren).

 • Wat kost het?

  Als de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit, maar de bewoner of eigenaar is door verkeerd gebruik zelf de veroorzaker van de verstopping , dan verhaalt de gemeente de gemaakte kosten op de bewoner of eigenaar. Wanneer u een bedrijf heeft ingeschakeld om uw riool te ontstoppen kunnen naderhand deze kosten niet op de gemeente Boxmeer worden verhaald. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt was. Zo gauw duidelijk is dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt is moet het bedrijf zijn handelingen staken en dient u het bovengenoemde telefoonnummer bellen. De gemeente verhelpt dan zelf de verstopping. Wanneer u uw riool laat doorspuiten vanaf uw toiletpot, is het onduidelijk waar de verstopping aanwezig was. De verstopping wordt immers weggespoten. Wanneer u deze manier van ontstoppen toepast, zijn de kosten altijd voor uw rekening. Wanneer het erfafscheidingsputje wordt opgegraven zal het altijd duidelijk zijn waar de verstopping zich bevindt en voor wie de kosten van de ontstopping zijn.

 • Handige links