Rook, overlast door houtrook

Home > Ondernemers > Rook, overlast door houtrook

Rook, overlast door houtrook

 • Wat is het?

  Houtrook door verbranding in kachels en open haarden kan tot overlast en gezondheidsklachten leiden. De mate waarin is sterk afhankelijk van het type kachel, de ventilatie van de woning, de wijze waarop het rookgasafvoerkanaal (schoorsteen) is gebouwd en de weersomstandigheden. Mensen met gevoelige luchtwegen of longziektes, zoals astma en bronchitis kunnen aanzienlijke last hebben van houtrook in bepaalde omstandigheden. Echter met het nemen van enkele maatregelen kan de overlast door houtrook beperkt of zelfs weggenomen worden

 • Hoe werkt het?

  De beste manier op dit moment om overlast te voorkomen is in overleg te gaan met uw stokende buren. De eerste stap voor een oplossing daarbij is wederzijds begrip. Het is duidelijk dat mensen oprechte overlast kunnen ondervinden van houtrook. Door afspraken te maken kan iemand genieten van de kachel of open haard en toch de overlast voor de buurt zoveel mogelijk beperken. Mocht er nou echt sprake zijn van een evidente overlastsituatie dan kun u uiteraard een klacht indienen bij de gemeente. Bij het in behandeling nemen stelt de gemeente wel de volgende eisen, die gebaseerd zijn op de toelichting die wij hiervoor gegeven hebben:

  1. De overlast dient eerst in onderlinge sfeer besproken te zijn
  2. Er dient sprake te zijn van structurele overlast. Eenmalige overlast is voor de gemeente niet te handhaven.
  3. De overlast dient herleidbaar te zijn naar de overlast gevende houtkachel of openhaard (dus niet algemeen, het stinkt in de wijk)
  4. De overlast dient betrekking te hebben op geurhinder. Hoewel wij begrip hebben voor mogelijke gezondheidsklachten. De gemeente kan hier niet op handhaven wegens het gebrek aan objectieve normen.
  5. De geurhinder treedt op in de woning en dus niet in de tuin, balkon, oprit, e.d.

  Als u aan deze punten voldoet zal een gemeentelijk toezichthouder om te beginnen een controle uitvoeren en vervolgens kijken of een gesprek met de stoker gewenst is en / of een vervolg kansrijk zou kunnen zijn. Of dit daadwerkelijk leidt tot een handhavingsprocedure is afhankelijk van de specifieke situatie en de uitkomsten van de controles. Indien u niet aan deze punten voldoet zal de gemeente uw klacht niet behandeling nemen.

  Toelichting:

  Het is ingewikkeld voor de gemeente om overlast door houtrook te handhaven. Allereerst dient de schoorsteen te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Indien dit niet het geval is kan gehandhaafd worden. Echter, deze eisen zijn vooral gericht op de bescherming van de eigen woning en niet ter voorkoming van overlast in de omgeving. Handhaving in het kader van overlast kan dan alleen aan de hand van zogenaamde vangnetartikelen in de wetgeving, oftewel algemene wetgeving voor het geval er elders niets geregeld is. Voor houtrook is dit met name artikel 7.22 van het Bouwbesluit. Dit artikel biedt de gemeente een kapstok om in een specifiek geval in te grijpen wanneer het gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein leidt tot hinder of gezondheidsrisico’s. Het probleem is dat deze hinder en gezondheidsrisico’s niet gekoppeld zijn aan meetbare normen. Er zijn inmiddels gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp. De algemene lijn van de rechtspraak is dat handhaving op basis van de huidige wetgeving beperkt mogelijk is. Alleen bij evidente overlast zou de gemeente daadwerkelijk kunnen handhaven. Gemeentelijk toezichthouders moeten langere tijd objectief overlast kunnen waarnemen. In de praktijk blijkt dit op basis van de huidige wetgeving zeer ingewikkeld en leidt het vaak niet tot het gewenste resultaat. Dit heeft er vooral mee te maken dat de overlast niet objectief te bepalen is. Wat de één als overlast ervaart, ervaart de ander als acceptabel.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een houtkachel of een open haard heeft kunt u stoken en toch de overlast aanzienlijk beperken. Hieronder staan enkele mogelijkheden om overlast voor uw buren te voorkomen:

  • Overleg met uw buren. Vraag of geef aan wat de overlast is. Kijk onderling wat u gezamenlijk kunt doen om tot een oplossing te komen. De hieronder genoemde punten kunnen wellicht handvatten bieden voor een dergelijk gesprek.
  • Kijk voordat u gaat stoken op de website www.stookwijzer.nu. Hier kunt u uw adres invoeren en wordt aangegeven of de weersomstandigheden geschikt zijn voor het stoken. Bij bepaalde weersomstandigheden is er namelijk veel sneller sprake van overlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mist. Stook in slechte weersomstandigheden niet.
  • Laat u goed adviseren over het juiste stooktoestel en laat deze installeren door een erkend installateur.
  • Stook met droog en onbehandeld hout
  • Zorg voor volledige verbranding (blauwe vlammen) door de luchttoevoer naar de kachel volledig open te zetten, evenals de uitlaatklep naar de schoorsteen.
  • Ventileer tijdens het stoken. Dit draagt bij aan het volledig verbranden en is ook goed voor uw gezondheid, aangezien vervuilende stoffen worden afgevoerd naar buiten.
  • Zorg dat u uw schoorsteen regelmatig (minstens 1x per jaar) veegt
  • Neem suggesties voor het stoken op www.stookwijzer.nu in acht. Een goede manier van stoken zorgt ook voor minder overlast