Ruimtelijke plannen

Home > Ondernemers > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

  • Wat is het?

    Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

    In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.