Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Home > Ondernemers > Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

 • Wat is het?

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

  Wat is de TONK?

  De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u minder inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Voor bijzondere bijstand wordt naar uw inkomen en uw vermogen gekeken.

  Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

  U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 30 % minder inkomen dan in januari 2020. Wij gaan hierbij uit van uw netto inkomen inclusief vakantietoeslag (VT) en het inkomen van uw partner.
  • Dit verlies aan inkomen komt expliciet door de coronamaatregelen.
  • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om het totaal aan contant geld, geld op de (spaar)rekening in binnen- en buitenland van uzelf en uw eventuele partner, de waarde van beleggingen, cryptovaluta, etc.
   Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

  TONK als laatste mogelijkheid

  Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, of huurtoeslag via de Belastingdienst? Of kunt u een hypotheekpauze aanvragen bij uw hypotheekverstrekker? Dan moet u die eerst aanvragen.

  Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de tegemoetkoming TONK.

  Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  Hoe hoog is de tegemoetkoming TONK?

  Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming TONK te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten. De volgende kosten komen in aanmerking:
   • Bij een huurwoning: de huur en eventuele servicekosten
   • Bij een koopwoning: de hypotheekrente en eventuele bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • uw (gezamenlijke) inkomen op dit moment;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).
  • wij gaan er vanuit dat u de eerste € 430 aan woonlasten altijd kunt betalen, ook van een minimuminkomen.

  U mag de tegemoetkoming TONK meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort weer over middelen beschikt om uw woonlasten te betalen. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

  Hoe lang duurt de tegemoetkoming TONK?

  De tegemoetkoming is tijdelijk en geldt voor maximaal zes maanden. De periode loopt van januari 2021 tot en met juni 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

  Uitbetaling

  De TONK wordt over de eerste 3 maanden in 1 keer uitbetaald. Over de maanden april, mei en juni wordt na opgave van inkomen de tegemoetkoming uitbetaald.

  Nog vragen?

  Heeft u naar aanleiding van de tegemoetkoming TONK nog vragen? U kunt uw vragen stellen per mail via gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van ‘vragen TONK’. Wij nemen dan contact met u op.

 • Hoe werkt het?

  Leest u hierboven eerst wat de voorwaarden zijn om de TONK aan te vragen. Komt u in aanmerking voor de TONK? Om de tegemoetkoming TONK aan te vragen moet u het digitale aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina. U heeft een DigiD nodig om dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

  Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over uw aanvraag. Wij nemen naar aanleiding van uw aanvraag altijd telefonisch contact met u op.

 • Wat heb ik nodig?

  Logo digid

  U heeft voor de aanvraag nodig:

  • DigiD
  • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs!) van uzelf en uw partner
  • Afschrift van de bankrekening waarop de tegemoetkoming worden uitbetaald
  • Jaaropgave 2020 van de lopende rekeningen en spaarrekening van uzelf en uw partner
  • Bewijsstuk van uw woonlasten
   • Bij huurhuis: de huur en servicekosten
   • Bij koophuis: de hypotheekkosten (opgesplitst in aflossing en rentebetaling) en bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing)
 • Handige links

  Logo digid