Venten

Home > Ondernemers > Venten

Venten

 • Wat is het?

  Als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De Algemene Plaatselijke Verordening gaat uit van een algeheel verbod op het venten. Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afgeven van goederen in de uitoefening van handel of het aanbieden van diensten. Het is alleen toegestaan met vergunning van burgemeester en wethouders. Een venter dient zijn waren voortdurend aan te bieden vanaf een andere plaats (maximaal 10 minuten op dezelfde plaats). Verkoop vanuit een rijdende winkelwagen wordt ook tot het venten gerekend. Onder venten van goederen wordt verstaan de uitoefening van kleinhandel, waarbij de goederen aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis-aan-huis aanbieden van goederen.

 • Wat moet ik doen?

  Er dient een vergunning vooraf aangevraagd en verleend te worden. De vergunning kan worden geweigerd:

  a.      in het belang van de openbare orde;

  b.      in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

  c.      in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  d.      wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consumenten ter plaatse in gevaar komt.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij uw aanvraag moet u het volgende aangeven:

  • Op welk perceel of in welk gebied u wilt gaan venten.
  • Een verklaring over op welke dag of welk dagdeel u wilt gaan venten.
  • Een verklaring met welke goederen u wilt gaan venten.

  Vergeet ook niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

  Het aanvraagformulier treft u hieronder aan.

 • Wat kost het?

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel behorende bij de legesverordening.