Veteranen in de gemeente Boxmeer

Home > Ondernemers > Veteranen in de gemeente Boxmeer

Veteranen in de gemeente Boxmeer

 • Wat is het?

  Waarom veteranendag?

  Logo veteranendagDe Nederlandse Veteranendag is ingesteld door de Nederlandse regering en sedert 2006 verheven tot nationaal evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

  Als eerbetoon aan prins Bernhard is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks in principe op 29 juni, de verjaardag van de prins, te organiseren. In 2008 viel 29 juni op een zondag en daarom werd de Nederlandse Veteranendag een dag eerder, op zaterdag 28 juni 2008, gehouden.

  Wie mag zich veteraan noemen?

  Het Veteraneninstituut zegt: "In Nederland vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen. In 2014 kende minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de veteranenstatus ook toe aan militairen die hebben deelgenomen aan de beëindiging van de gijzelingsacties in 1977"

  De gemeente Boxmeer en veteranen

  Ook onze gemeente organiseert jaarlijks een veteranendag, maar op een ander moment dan de nationale Veteranendag. Onze veteranen kunnen dus naar beide dagen komen en aan het programma deelnemen.

  Adviescommissie veteranen

  De gemeente Boxmeer heeft besloten een adviescommissie in te stellen die de veteranendag organiseert en andere activiteiten onderneemt. Daarvoor worden vrijwilligers geworven. Als u daar belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Boxmeer, afdeling Kabinetzaken.   

  Daarnaast is er regelmatig gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het Veteranencafé dat gehouden wordt bij Pub Esser in Boxmeer.  Zie voor actuele data de Facebookpagina Veteranen Gemeente Boxmeer.

  De leden van de adviescommissie zijn:

  Twan v.d. Boom, Johan Hendriks, Herman Janssen, Paul de Weert en Jan Stax uit allen wonende in Boxmeer en Tonnie Ebben uit Groeningen.

  Burgemeester Van Soest is de voorzitter en portefeuillehouder.

  Wordt u niet uitgenodigd voor Veteranendag of ontvangt u geen informatie?

  Via het Veteraneninstituut vraagt de gemeente Boxmeer jaarlijks de adressenlijst van de geregistreerde actieve en niet actieve militairen op. Aan de hand van die lijst worden de uitnodigingen en berichten verstuurd. Als u niet door de gemeente wordt uitgenodigd, is het zaak om bij het veteraneninstituut te checken of u alle keuzemogelijkheden heeft aangevinkt. 

 • Handige links