Volwasseneneducatie

Home > Ondernemers > Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

 • Wat is het?

  Volwasseneneducatie is bestemd voor volwassenen die een extra opleiding willen volgen. Zij vallen door hun leeftijd buiten het reguliere onderwijs. Tevens is deze educatie geschikt voor leerlingen die zijn gestrand in het reguliere onderwijs en alsnog een diploma willen halen. Regionale Opleidings Centra (ROC) verzorgen volwasseneneducatie.

  Het doel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is educatie gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden, houdingen. Educatie omvat niet activiteiten op het niveau van het hoger onderwijs. Onderdelen van volwasseneneducatie zijn volgens de landelijke macroafspraken trajecten voor laaggeletterden, Nederlands als tweede taal (NT2) en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO)

 • Hoe werkt het?

   

   

  • ROC's hebben meestal een breed aanbod aan opleidingen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus.
  • ROC's bieden zowel dag- als avondopleidingen.
  • U kunt een opleiding volgen als u over voldoende benodigde vooropleiding beschikt. Voor elke opleiding zijn de eisen anders.
  • Haalt u uw examen op het ROC, dan krijgt u een erkend diploma.

  De kosten voor het volgen van volwasseneneducatie zijn hoger dan die in het reguliere onderwijs. U moet deze kosten zelf voldoen. Vaak zijn de opleidingskosten als beroepskosten fiscaal aftrekbaar. Ook kunnen gemeenten bepaalde opleidingstrajecten subsidiëren (Nederlands als tweede taal, maatschappelijke oriëntatie, enzovoort). De door gemeenten gesubsidieerde opleidingen zijn veel goedkoper.

  ROC De Leijgraaf biedt de volgende opleidingen aan:
  1. Basisvaardigheden: opleiding breed maatschappelijk functioneren met aansluiting op de basisberoepsopleiding op niveau 2, opleidingen sociale redzaamheid; NT2 A1 en A2 (voor specifieke doelgroepen ) en NT2alfabetisering;
  2. Nederlands als tweede taal (NT2): NT2 B1 en B2 met staatsexamen NT2programma 1 en 2;
  3. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO): opleidingen vmbo en havo

 • Wat moet ik doen?

  • Voor het volgen van een opleiding in het kader van volwasseneneducatie kunt u zich aanmelden bij een ROC bij u in de buurt. Als deze niet de gewenste opleiding aanbiedt, kunt u zich elders oriënteren.
  • Soms kunt u voor een opleiding op verschillende momenten in het schooljaar instappen. Informeer daarnaar bij het ROC.
  • ROC's organiseren soms open dagen. U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met het centrum.

  De gemeente Boxmeer heeft uitvoeringsafspraken met ROC De Leijgraaf. Opleidingen volwasseneneducatie bij ROC De Leijgraaf worden gesubsidieerd door de gemeente Boxmeer. Opleidingen aan andere ROC's komen voor rekening van de deelnemer zelf.

 • Wat heb ik nodig?

  Welke gegevens u nodig heeft, hangt af van de te volgen opleiding. Meestal gaat het om gegevens van uw vooropleiding. Bij de aanmelding kunt u hiernaar informeren.